ปฏิทินการสอบปี 2564
 

การสอบ ครั้งที่ 1/2564 (PLE-CC2) วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564
การสอบ ครั้งที่ 2/2564 (PLE-CC1) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 27 - 28 มีนาคม 2564


การสอบ ครั้งที่ 3/2564 (PLE-IP2) & (PLE-PC2) สมัครเข้าระบบประเมิน 19 - 27 เมษายน 2564
การสอบ ครั้งที่ 4/2564 (PLE-IP1) & (PLE-PC1) วันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2564


การสอบ ครั้งที่ 5/2564 (OSPE) วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564
การสอบ ครั้งที่ 6/2564 (MCQ) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564


การสอบ ครั้งที่ 7/2564 (PLE-CC2) วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564
การสอบ ครั้งที่ 8/2564 (PLE-CC1) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564


การสอบ ครั้งที่ 9/2564 (PLE-IP1) & (PLE-PC1) วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564

 
 
 
   
 
Banner