ใหม่* ตัวอย่างการสอบ PLE-PC2 (ปรับปรุง 29/11/2563)
ใหม่* ตัวอย่างข้อสอบสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (PLE-PHCP)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 5 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 4 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 3 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 2 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 1 (ข้อสอบแบบเก่า)
 
   
 
Banner